close
تبلیغات در اینترنت
به سمت خدا قدمی بردار

مکر زلیخا زندانیش می کند ،اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند...از این "قِصَص" قرآنى هنوز هم نیاموختی؟!که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند ،و خدا نخواهد ؛نمی توانند ...او که یگانه تکیه گاه من و توست !پس ؛به "تدبیرش" اعتماد کن ،به "حکمتش" دل بسپار ،به او "توکل" کن ؛و به سمت او "قدمی بردار" ،تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی... یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛ اما بخاطر…

امروز چهارشنبه 28 آذر 1397
لینک دوستان