close
تبلیغات در اینترنت
فضیلت و خواص قرائت سوره

آثار و بركات قرائت سوره "ق" 1) بهبود بیماری صرعاز پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: اگر این سوره را بنویسند و بر كسی كه دچار حمله صرع شده بیاویزند به هوش آید...2) زیاد شدن شیر در زن شیردهاز رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: ...اگر نوشته این سوره را به همراه زنی كه شیرش كم است قرار دهند شیر او زیاد می شود.هم چنین آمده كه برای زیاد شدن شیر این سوره را در ظرفی بنویسند و پس از شستن آن، زن كم شیر از آن آب بنوشد.3) زیاد شدن روزیجهت وسعت رزق و روزی سه بار رو به قبله…

امروز چهارشنبه 28 آذر 1397
لینک دوستان